18/06/2020 | 908 |
0 Đánh giá

Tái chế là hoạt động quan trọng đối với môi trường tự nhiên và cuộc sống của chúng ta, là một trong những cách tốt nhất mà bạn có tác động tích cực đến môi trường sống trên Trái Đất. Hoạt động tái chế ảnh hưởng đến môi trường một cách trực tiếp, bởi vì để sản xuất ra các sản phẩm tái chế, chúng ta sẽ sử dụng ít năng lượng và tại ra ít chất thải hơn.

Lượng rác chúng ta thải ra hàng ngày không ngừng tăng lên, do:

  • Thay đổi lối sống, lối sinh hoạt (ví dụ như sử dụng thức ăn nhanh,…) điều này đồng nghĩa với việc chúng ta tạo ra chất thải không thể phân hủy sinh học
  • Dân số ngày càng tăng đồng nghĩa với việc có nhiều người tạo ra chất thải hơn mỗi ngày.
  • Cùng với sự phát triển không ngừng hiện nay, sự phong phú về sản phẩm cũng tạo ra sự phong phú về rác thải.

Tái chế là rất quan trọng vì chất thải có tác động tiêu cực rất lớn đến môi trường tự nhiên.

  • Hóa chất độc hại và khí nhà kính được thải ra từ rác tại các bãi chôn lấp. Tái chế giúp giảm ô nhiễm do chất thải.
  • Phá hủy môi trường sống và sự nóng lên toàn cầu là một số ảnh hưởng do nạn phá rừng gây ra. Tái chế làm giảm nhu cầu về nguyên liệu thô để rừng nhiệt đới có thể được bảo tồn.
  • Một lượng lớn năng lượng được sử dụng khi sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu thô sẽ được tiết kiệm. Tái chế đòi hỏi ít năng lượng hơn và do đó giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Tái chế là điều cần thiết cho con người:

  • Các bãi chôn lấp đang bị lấp đầy 1 cách nhanh chóng, không gian dành cho rác thải đang chiếm diện tích ngày một tăng lên.
  • Tái chế và sử dụng sản phẩm tái chế giúp giảm chi tiêu tài chính, tăng hiệu quả kinh tế, do các sản phẩm thông thường được làm từ nguyên liệu thô có chi phí cao hơn nhiều so với việc sử dụng nguyên liệu tái chế.
  • Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai. Tái chế làm giảm nhu cầu về nguyên liệu thô; nó cũng sử dụng ít năng lượng hơn, do đó bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho tương lai.

(*) Xem thêm

Bình luận