16/03/2022 | 201 |
0 Đánh giá

Nền kinh tế tuần hoàn là một hệ thống kinh tế gồm các vòng khép kín, trong đó nguyên liệu thô, linh kiện và sản phẩm càng ít mất giá càng tốt, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và tư duy hệ thống là cốt lõi.

Hơn 100 định nghĩa khác nhau về kinh tế tuần hoàn được sử dụng trong các tài liệu khoa học và tạp chí chuyên nghiệp. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau được sử dụng bởi khái niệm này được áp dụng bởi một nhóm đa dạng các nhà nghiên cứu và chuyên gia. Sự đa dạng của các khái niệm cũng làm cho việc đo lường tính tuần hoàn trở nên khó khăn hơn.

Các định nghĩa thường tập trung vào việc sử dụng nguyên liệu thô hoặc thay đổi hệ thống, tập trung vào việc sử dụng tài nguyên thường tuân theo cách tiếp cận 3-R (Reduce – Reuse – Recycle):

  • Giảm (sử dụng tối thiểu nguyên liệu thô)
  • Tái sử dụng (tái sử dụng tối đa các sản phẩm và thành phần)
  • Tái chế (tái sử dụng nguyên liệu chất lượng cao)

nền kinh tế tuần hoàn

 

Các định nghĩa tập trung vào thay đổi hệ thống thường nhấn mạnh ba yếu tô, được giải thích:

  • Các chu kỳ khép kín: trong một nền kinh tế tuần hoàn, các chu kỳ vật chất được đóng lại theo ví dụ của một hệ sinh thái. Không có cái gọi là chất thải bởi vì chúng có thể được sử dụng để tạo ra một sản phẩm mới. Các chất độc hại được loại bỏ, các nguyên liệu dư được tách ra thành một chu trình sinh học và kỹ thuật. Nhà sản xuất nhận lại sản phẩm của họ sau khi tái chế để chúng có thời hạn sử dụng mới. Do đó, trong hệ thống này, điều quan trọng không chỉ là vật liệu được tái chế đúng cách mà còn đảm bảo các sản phẩm, thành phần và nguyên liệu thô vẫn có chất lượng cao.
  • Năng lượng tái tạo: cũng giống như nguyên liệu thô và sản phẩm, năng lượng cũng tồn tại lâu nhất có thể trong một nền kinh tế tuần hoàn. Hệ thống kinh tế tuần hoàn được cung cấp bởi các nguồn năng lượng tái tạo, vì không thể tái chế năng lượng nên không đề cập đến chu trình năng lượng mà là “dòng năng lượng khác”.
  • Tư duy hệ thống: Nền kinh tế tuần hoàn không chỉ đòi hỏi các chu trình vật chất khép kín và năng lượng tái tạo mà còn cả tư duy hệ thống. Mọi tác nhân trong nền kinh tế đều được kết nối với các tác nhân khác nhau, điều này tạo thành một mạng lưới trong đó hành động của một người sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Để tính đến điều này, các hậu quả ngắn hạn và dài hạn phải được tính trong mọi lựa chọn, cũng như tác động của toàn bộ chuỗi giá trị.

Tại Việt Nam, Long Long là đơn vị tiêu biểu cho hoạt động xử lý cao su tái chế để đưa chúng quay trở lại quá trình tuần hoàn với một vòng đời mới. Chúng tôi tạo ra sản phẩm sàn cao su tái chế từ những lốp xe bỏ đi tưởng chừng như vô giá trị, đem lại sản phẩm với các ứng dụng hoàn toàn mới, hỗ trợ gia tăng nền kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường sống.

Xem thêm thông tin tại đây để biết thêm về những hoạt động của Long Long đang đóng góp cho nền kinh tế và môi trường sống: longlongrubber.com

Hoặc liên hệ qua Hotline/Zalo: 0987 181 838


(*) Xem thêm

Bình luận