28/10/2019 | 179 |
0 Đánh giá

Tái chế cao su là quá trìn tái chế lốp xe thải không còn phù hợp để sử dụng trên các phương tiện do hao mòn hoặc hư hỏng không thể khắc phục.

Những lốp xe này là một nguồn chất thải đầy thách thức, do khối lượng lớn được sản xuất, độ bền của lốp xe và các thành phần trong lốp xe có vấn đề về mặt sinh thái. Bởi vì lốp xe có độ bền cao và không phân hủy sinh học, chúng có thể tiêu thụ không gian có giá trị trong các bãi chôn lấp.

Kết quả hình ảnh cho waste tires

Với dây chuyền công nghệ mới và hiện đại, chẳng hạn như nhiệt phân và khử lưu hóa , đã làm cho lốp xe trở thành mục tiêu phù hợp để tái chế mặc dù số lượng lớn và khả năng phục hồi của chúng. Bên cạnh việc sử dụng làm nhiên liệu, mục đích sử dụng chính cho lốp xe vẫn là tái chế để tạo ra các sản phẩm mới có tính ứng dụng.

Các sản phẩm mới có nguồn gốc từ lốp xe thải tạo ra nhiều hoạt động kinh tế hơn so với đốt cháy, đồng thời giảm dòng chất thải mà không tạo ra ô nhiễm và khí thải quá mức từ hoạt động tái chế.

Kết quả hình ảnh cho waste tires

Do lượng metal cao, lốp xe gây nguy hiểm khi thẩm thấu của các độc tố vào các nguồn nước, khi được đặt trong đất nước. Nghiên cứu cho thấy, việc metal từ lốp xe không chỉ ảnh hưởng đến môi trường đất mà còn là môi trường nước.


(*) Xem thêm:

Bình luận