26/02/2020 | 899 |
0 Đánh giá

Hệ thống phòng Befit Fitness and Yoga sử dụng gạch cao su mặt thảm chấm trắng cho khu vực luyện tập của khách hàng.

gach-cao-su-phong-gym

gach-cao-su-phong-gym

gach-cao-su-phong-gym

gach-cao-su-phong-gym

gach-cao-su-phong-gym

Tham khảo thêm các công trình khác của chúng tôi trong phần DỰ ÁN để có thêm các gợi ý cho lựa chọn của bạn

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận